Το παλαιό Βέλικο Τάρνοβο
[Φωτογραφικό υλικό]

BN_VT_T_013a.jpg
Τίτλος
Το παλαιό Βέλικο Τάρνοβο
Περιγραφή
Βέλικο Τάρνοβο / Veliko Tarnovo, μακρινές λήψεις, φωτ 13α.
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μεσαιωνική εποχή.