Ο ναός των Σαράντα Μαρτύρων στην παλαιά κωμόπολη και τα τείχη της μεσαιωνικής καστροπολιτείας (δεξιά)
[Φωτογραφικό υλικό]

BN_VT_T_015.jpg
Τίτλος
Ο ναός των Σαράντα Μαρτύρων στην παλαιά κωμόπολη και τα τείχη της μεσαιωνικής καστροπολιτείας (δεξιά)
Περιγραφή
Βέλικο Τάρνοβο / Veliko Tarnovo, μακρινές λήψεις, φωτ 15.
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μεσαιωνική εποχή.