Βέλικο Τάρνοβο (το 1993): Ο Πατριαρχικός ναός στην κορυφή του λόφου
[Φωτογραφικό υλικό]

BN_VT_T_OLD_023.jpg
Τίτλος
Βέλικο Τάρνοβο (το 1993): Ο Πατριαρχικός ναός στην κορυφή του λόφου
Περιγραφή
Βέλικο Τάρνοβο / Veliko Tarnovo (μεσαιωνική καστροπολιτεία στον λόφο Τσάρεβετς) φωτ 23.
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αίμος ορ. / Μπαλκάν ορ. / Στάρα Πλανινά ορ..
Βουλγαρία.
Μεσαιωνική εποχή.
Οχυρώσεις.
Πύλη, πύλες.