Ο Πατριαρχικός ναός στο Βέλικο Τάρνοβο, θέα από την κεντρική πύλη της καστροπολιτείας
[Φωτογραφικό υλικό]

BN_VT_T_OLD_024.jpg
Τίτλος
Ο Πατριαρχικός ναός στο Βέλικο Τάρνοβο, θέα από την κεντρική πύλη της καστροπολιτείας
Περιγραφή
Βέλικο Τάρνοβο / Veliko Tarnovo (μεσαιωνική καστροπολιτεία στον λόφο Τσάρεβετς) φωτ 24.
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Μεσαιωνική εποχή.
Οχυρώσεις.
Πύλη, πύλες.