Μέλη της πανοραμικής ομάδας στην καστρόπορτα της μεσαιωνικής πολιτείας (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BN_VT_T_OLD_028.jpg
Τίτλος
Μέλη της πανοραμικής ομάδας στην καστρόπορτα της μεσαιωνικής πολιτείας (το 1993)
Περιγραφή
Βέλικο Τάρνοβο / Veliko Tarnovo (μεσαιωνική καστροπολιτεία στον λόφο Τσάρεβετς) φωτ 28.
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Μεσαιωνική εποχή.
Οχυρώσεις.
Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα.
Πύλη, πύλες.