Στο ιστορικό κέντρο της Βάρνας (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_106n.jpg
Τίτλος
Στο ιστορικό κέντρο της Βάρνας (το 1993)
Περιγραφή
Βάρνα, φωτ. 106ν.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βάρνα.
Εικοστός αιώνας.
Σπίτι, σπίτια.