Στις νότιες πλαγιές του Αίμου
[Φωτογραφικό υλικό]

B_ORHAIM_114.jpg
Τίτλος
Στις νότιες πλαγιές του Αίμου
Περιγραφή
Οροσειρά Αίμου / Μπαλκάν / Στάρα Πλανινά (Βουλγαρία) φωτ 114. Τοπίο στη διαδρομή Βάρνα - Σούμεν.
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αίμος ορ. / Μπαλκάν ορ. / Στάρα Πλανινά ορ..
Βαλκάνια.
Βουλγαρία.
Βουνά.