Μεσημβρία: Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, μνημείο της Μεσοβυζαντινής περιόδου
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_04byzm_004.jpg
Τίτλος
Μεσημβρία: Ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, μνημείο της Μεσοβυζαντινής περιόδου
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, Αγ. Ιωάννης Βαπτιστής φωτ 04. Ανατολική όψη
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή ναοδομία.
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Τρούλος.