Η ανατολική εξωτ. πλευρά του Αγ. Ιωάννη του Αλειτούργητου (μέσα του 14ου αι.)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_08byzl_005.jpg
Τίτλος
Η ανατολική εξωτ. πλευρά του Αγ. Ιωάννη του Αλειτούργητου (μέσα του 14ου αι.)
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, βυζαντινός ναός Αγ. Ιωάννη Αλειτούργητου φωτ 05.
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή ναοδομία.
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Παλαιολόγεια αρχιτεκτονική.
Παλαιολόγεια εποχή.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.