Η είσοδος στην ιστορική χερσόνησο: Ο λαιμός που συνδέει τη Μεσημβρία με τη στεριά (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_B_ME_018.jpg
Τίτλος
Η είσοδος στην ιστορική χερσόνησο: Ο λαιμός που συνδέει τη Μεσημβρία με τη στεριά (το 1993)
Περιγραφή
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ, φωτ 18.
Χρόνος λήψης
18/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Εικοστός αιώνας.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.