Το παλαιό Βέλικο Τάρνοβο: Πανοραμικό της οχυρής πρωτεύουσας (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BN_VT_T_019.jpg
Τίτλος
Το παλαιό Βέλικο Τάρνοβο: Πανοραμικό της οχυρής πρωτεύουσας (το 1993)
Περιγραφή
Βέλικο Τάρνοβο / Veliko Tarnovo, μακρινές λήψεις, φωτ 19.
Χρόνος λήψης
20/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βουλγαρία.
Δεύτερο Βουλγαρικό Κράτος / Vtorо Bălgarskо Tsarstvo.
Εικοστός αιώνας.
Μεσαιωνική εποχή.