Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ: Η μαρμάρινη πρόσοψη της σκηνής του ρωμαϊκού Θεάτρου, με ελληνική επιγραφή στο επιστύλιο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_TH_023.jpg
Τίτλος
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ: Η μαρμάρινη πρόσοψη της σκηνής του ρωμαϊκού Θεάτρου, με ελληνική επιγραφή στο επιστύλιο
Περιγραφή
Φιλιππούπολις / Plovdiv: Ρωμαϊκό Θέατρο, φωτ. 23. «ΑΥΤΟΚΡΑ[……] ΑΝΟΥ ΚΑΙΣΑΡΟΣ» κλπ στην πρώτη αράδα. Και «ΘΡΑΚΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ» κλπ στην τέταρτη αράδα.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Θέατρο αρχαίο.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.