Σπίτια στην Παλαιά Φιλιππούπολη (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_GH_006.jpg
Τίτλος
Σπίτια στην Παλαιά Φιλιππούπολη (το 1993)
Περιγραφή
Παλαιά Φιλιππούπολη / Plovdiv Staria Grad, στη μεσαιωνική Πύλη, φωτ 06, Ανεβαίνοντας προς την Πύλη της παλαιάς πόλης
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Πύλη, πύλες.
Σπίτι, σπίτια.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.