Το αρχοντικό του Δημητρίου Γεωργιάδη στην παλαιά Φιλιππούπολη, κοντά στην Πύλη (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_GH_G_032    .jpg
Τίτλος
Το αρχοντικό του Δημητρίου Γεωργιάδη στην παλαιά Φιλιππούπολη, κοντά στην Πύλη (το 1993)
Περιγραφή
Παλαιά Φιλιππούπολη / Plovdiv Staria Grad, Οικία Γεωργιάδη κοντά στη μεσαιωνική Πύλη φωτ 32. Σήμερα στεγάζει τμήμα του Ιστορικού Μουσείου της Φιλιππούπολης.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Επιχειρηματίες, οικονομικοί παράγοντες.
Θρακιώτες.
Οίκος, οικογένεια.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.