Παλαιά Φιλιππούπολη (το 1993): Είσοδος σπιτιού με ζωγραφισμένο υπέρθυρο και το χαρακτηριστικό καμπυλόγραμμο γείσο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_GH_011.jpg
Τίτλος
Παλαιά Φιλιππούπολη (το 1993): Είσοδος σπιτιού με ζωγραφισμένο υπέρθυρο και το χαρακτηριστικό καμπυλόγραμμο γείσο
Περιγραφή
Παλαιά Φιλιππούπολη / Plovdiv Staria Grad, στη μεσαιωνική Πύλη, φωτ 11, Ανεβαίνοντας προς την Πύλη της παλαιάς πόλης
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Παραδοσιακή αρχιτεκτονική.
Σπίτι, σπίτια.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.