Σπίτια κοντά στην Πύλη της Παλαιάς Φιλιππούπολης (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_GH_021.jpg
Τίτλος
Σπίτια κοντά στην Πύλη της Παλαιάς Φιλιππούπολης (το 1993)
Περιγραφή
Παλαιά Φιλιππούπολη / Plovdiv Staria Grad, στη μεσαιωνική Πύλη, φωτ 21,
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Πύλη, πύλες.
Σπίτι, σπίτια.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.