Φιλιππούπολη: Η Αγιά Μαρίνα (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_EK2_014.jpg
Τίτλος
Φιλιππούπολη: Η Αγιά Μαρίνα (το 1993)
Περιγραφή
Φιλιππούπολη / Πλόβντιβ, ελληνορθόδοξη Αγία Μαρίνα (παλαιός μητροπολιτικός ναός της Φιλιππουπόλεως) φωτ 14. Λήψη από τον αυλόγυρο: το μεγαλόπρεπο προστώο στη δυτική πρόσοψη του αλλοτινού μητροπολιτικού ναού. Κτίσματα ταλαιπωρημένα, κόσμος ακόμα φοβισμένος.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Μαρίνα, αγία.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τρουλαία βασιλική.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.