Το καμπαναριό της Αγίας Κυριακής / Sveta Nedelya στην παλαιά Φιλιππούπολη
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_EK5_005.jpg
Τίτλος
Το καμπαναριό της Αγίας Κυριακής / Sveta Nedelya στην παλαιά Φιλιππούπολη
Περιγραφή
Φιλιππούπολη / Πλόβντιβ, Ελληνορθόδοξη Αγία Κυριακή / Sveta Nedelya και γύρω γειτονιά φωτ 05.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Καμπαναριό.
Κυριακή, αγία.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.