Σε ένα από τα ξυλόγλυπτα πανό του εικονοστασίου της Αγ. Μαρίνας Φιλιππούπολης: Πελαργός σε πλούσιο φυτικό τοπίο
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_PL_OL_EK2_050a.jpg
Τίτλος
Σε ένα από τα ξυλόγλυπτα πανό του εικονοστασίου της Αγ. Μαρίνας Φιλιππούπολης: Πελαργός σε πλούσιο φυτικό τοπίο
Περιγραφή
Φιλιππούπολη / Πλόβντιβ, ελληνορθόδοξη Αγία Μαρίνα (παλαιός μητροπολιτικός ναός της Φιλιππουπόλεως) φωτ 50α.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Μαρίνα, αγία.
Ξυλόγλυπτα.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τέμπλο ξύλινο.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.