Στις πλαγιές της Ροδόπης
[Φωτογραφικό υλικό]

BC_PL_STE_011a.jpg
Τίτλος
Στις πλαγιές της Ροδόπης
Περιγραφή
Νότια της Στενημάχου / Assenovgrad φωτ 11α.
Χρόνος λήψης
16/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Στενήμαχος / Ασένοβγκραντ.