Η νότια εξωτ. πλευρά του Αϊ-Γιάννη από ψηλά και πέρα η κοιλάδα με τα σπίτια του Κιρκιντζέ
[Φωτογραφικό υλικό]

TSMY_SEL_K_EK01_049.jpg
Τίτλος
Η νότια εξωτ. πλευρά του Αϊ-Γιάννη από ψηλά και πέρα η κοιλάδα με τα σπίτια του Κιρκιντζέ
Περιγραφή
Άγιος Ιωάννης του Κιρκιντζέ / Şirince, αναστηλωμένο εκκλ. συγκρότημα και ναός, φωτ 49. Εδώ φαίνεται καθαρά και ο μικρός αβαθής τρούλος, τον οποίο κάλυπτε η δίριχτη στέγη, για να μην φαίνεται εξωτερικά ώστε να μην προκαλεί τους Μουσουλμάνους. Δεξιά: η αετωματική απόληξη της σαμαρωτής στέγης στα ανατολικά. Σε αυτή την πλευρά, τη νότια, εκτός από δυο μεγάλα παράθυρα του ναού και το μικρό που φωτίζει το Διακονικό, βρίσκεται και η είσοδος του γυναικωνίτη (αριστερά, εκτός φωτ).
Χρόνος λήψης
16/12/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βασιλική, κτίσμα.
Ιωάννης Πρόδρομος, Βαπτιστής, άγιος.
Ιωνία.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Οικισμός.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τρούλος.