Οι βορειοανατολικές γειτονιές του Κιρκιντζέ και τα σπίτια με τα πολλά παράθυρα στην πλαγιά του βουνού (το 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

TSMY_SEL_K_002n.jpg
Τίτλος
Οι βορειοανατολικές γειτονιές του Κιρκιντζέ και τα σπίτια με τα πολλά παράθυρα στην πλαγιά του βουνού (το 2000)
Περιγραφή
Κιρκιντζές / Şirince, οικισμός πάνω από την Έφεσο, φωτ 02ν. Θέα από την πλαϊνή πλευρά του εστιατορίου ARTEMIS (του παλαιού ελληνικού σχολείου). Στο πρώτο πλάνο: Το ζωγραφισμένο κάρο με το βαρέλι έχει τοποθετηθεί κοντά στο εστιατόριο σαν διακοσμητικό στοιχείο που διαφημίζει και το κυριότερο προϊόν του χωριού: το κρασί.
Χρόνος λήψης
16/12/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Οικισμός.
Σχολείο.