Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα  (1962)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα  (1962)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Διδώ Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα 

Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Κέδρος
Τόπος Α΄ έκδ.
Αθήνα
Χρόνος Α΄ έκδ.
1962
Λέξεις - κλειδιά
Έφεσος.
Ιωνία.
Μικρασιατικός ελληνισμός.
Οικισμός.