Αρμένικη εκκλησία Τιμίου Σταυρού στο Κουρούτσεσμε (το 2003): Επιγραφή στην κεντρική είσοδο
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_E004_002.jpg
Τίτλος
Αρμένικη εκκλησία Τιμίου Σταυρού στο Κουρούτσεσμε (το 2003): Επιγραφή στην κεντρική είσοδο
Περιγραφή
Ξηροκρήνη / Κουρούτσεσμέ (Kuruçeşme) στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου (Δήμος Μπεσίκτας / Beşiktaş): Αρμένικη εκκλησία του Τιμίου Σταυρού / Surp Haç, εκκλησιαστικό συγκρότημα φωτ 02. Τρίγλωσση επιγραφή στο υπέρθυρο της κεντρικής εισόδου του συγκροτήματος (αρμενικά, τουρκικά, αγγλικά) και χρονολογία ίδρυσης «1681». Τουρκ. «Surp Haç Ermeni Kilisesi», αγγλικά «Holy Cross Armenian Church»
Χρόνος λήψης
2/11/2003
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Μπεσίκτας Δήμος / Beşiktaş.
Ξηροκρήνη / Κουρούτσεσμέ.