Περιοχή Εφέσου: Το Κετσί Καλεσί / Keçi Kalesi, ορεινό κάστρο που ελέγχει τη δίοδο από τη Σμύρνη στην Έφεσο
[Φωτογραφικό υλικό]

TSMY_SEL_013.jpg
Τίτλος
Περιοχή Εφέσου: Το Κετσί Καλεσί / Keçi Kalesi, ορεινό κάστρο που ελέγχει τη δίοδο από τη Σμύρνη στην Έφεσο
Περιγραφή
Ευρύτερη περιοχή Εφέσου (Επαρχία (αγροτικός δήμος) Σελτζούκ / Selçuk ilçesi) φωτ 13. Το δυσπρόσιτο κάστρο στην κορφή του βουνού και κάτω ο κάμπος της Εφέσου. Στην αρχαιότητα η περιοχή ανήκε στη «χώρα» της πόλεως-κράτους της Εφέσου.
Χρόνος λήψης
16/12/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ιωνία.
Κάστρο.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.