Η «μάνα γη» μαζεύει ελιές στον ελαιώνα της Εφέσου γύρω από το Ιερό της Αρτέμιδος (Δεκέμβριος του 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

TSMY_SEL_022.jpg
Τίτλος
Η «μάνα γη» μαζεύει ελιές στον ελαιώνα της Εφέσου γύρω από το Ιερό της Αρτέμιδος (Δεκέμβριος του 2000)
Περιγραφή
Ευρύτερη περιοχή Εφέσου (Επαρχία (αγροτικός δήμος) Σελτζούκ / Selçuk ilçesi) φωτ 22. Δίπλα στον πορτοκαλεώνα της κοιλάδας απλώνεται ο ελαιώνας, γνωστός από τις αρχαίες πηγές του 6 ου π.Χ, αι. και από τις μεγάλες ελαιοπαραγωγικές εκτάσεις που κατείχε ο Ηράκλειτος. Αλλά εδώ, η μαζώχτρα παραπέμπει στη μορφή γυναικείας στεατοπυγικής θεότητας των προϊστορικών χρόνων.
Χρόνος λήψης
16/12/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτική κοινωνία.
Ανατολική Μεσόγειος, ελαιοκαλλιέργεια.
Γυναίκες.
Ελαιοκομικά κέντρα.
Ελαιώνας.
Ελιά.
Έφεσος.
Ιωνία.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.