Η μαζώχτρα στον ελαιώνα της Εφέσου (Δεκέμβριος του 2000)
[Φωτογραφικό υλικό]

TSMY_SEL_027.jpg
Τίτλος
Η μαζώχτρα στον ελαιώνα της Εφέσου (Δεκέμβριος του 2000)
Περιγραφή
Ευρύτερη περιοχή Εφέσου (Επαρχία (αγροτικός δήμος) Σελτζούκ / Selçuk ilçesi) φωτ 27. Χιλιετίες στην ίδια στάση για το μάζεμα των ελιών, που μόνον οι γυναίκες μαζεύουν χιλιετίες τώρα. Και οι άντρες πάντα στον ρόλο του ραβδιστή, ακόμα και δίπλα στο Ιερό της άγριας Ανατολίτισσας θεάς που οι Έλληνες την είπαν Άρτεμη.
Χρόνος λήψης
16/12/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτική κοινωνία.
Γυναίκες.
Ελαιώνας.
Ελιά.
Έφεσος.
Ιωνία.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.