Στο βυζαντινό Κάστρο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (Αγιασολούκ) στην Έφεσο: Η Πύλη (λεπτομ.)
[Φωτογραφικό υλικό]

TSMY_SE_KA_047.jpg
Τίτλος
Στο βυζαντινό Κάστρο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (Αγιασολούκ) στην Έφεσο: Η Πύλη (λεπτομ.)
Περιγραφή
Ευρύτερη περιοχή Εφέσου: Κάστρο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου (Αγιασολούκ / Ayasuluk στην κωμόπολη Selçuk) φωτ 47. Λεπτομ. από το υπέρθυρο της κεντρικής Πύλης-εισόδου στον περιτειχισμένο χώρο της βυζαντινής Εφέσου, την καστροπολιτεία που έμεινε γνωστή σαν «Άγιος Θεολόγος» επειδή εδώ βρίσκεται ο πελώριος ιουστινιάνειος ναός του αγίου Ιωάννη του Ευαγγελιστή και Θεολόγου.
Χρόνος λήψης
16/12/2000
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρχαιότητες.
Βυζαντινή Έφεσος.
Ιωνία.
Κάστρο.
Μεσαιωνική εποχή.
Μικρά Ασία / Ασιατική Τουρκία.
Ύστερη Αρχαιότητα.