Σόφια. Η βόρεια εξωτ. πλευρά της πρωτοβυζαντινής βασιλικής της Αγίας Σοφίας (το 1993)
[Φωτογραφικό υλικό]

BW_SOF_EK02_004.jpg
Τίτλος
Σόφια. Η βόρεια εξωτ. πλευρά της πρωτοβυζαντινής βασιλικής της Αγίας Σοφίας (το 1993)
Περιγραφή
Αγία Σοφία της Σόφιας / Σβέτα Σοφία φωτ 04.
Χρόνος λήψης
15/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανασκαφές.
Εικοστός αιώνας.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Σόφια, πόλη.
Ύστερη Αρχαιότητα.