Σόφια (το 1993): Σκηνές που θυμίζουν άλλες εποχές – κι όμως ο «υπαρκτός» κατέρρευσε πριν από 4 χρόνια
[Φωτογραφικό υλικό]

BW_SOF_011.jpg
Τίτλος
Σόφια (το 1993): Σκηνές που θυμίζουν άλλες εποχές – κι όμως ο «υπαρκτός» κατέρρευσε πριν από 4 χρόνια
Περιγραφή
Σόφια, εικόνες στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, φωτ 11.
Χρόνος λήψης
15/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Σόφια, πόλη.