«ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ …» επιγραφή εντοιχισμένη στο βυζαντινό Κάστρο της Άγκυρας
[Φωτογραφικό υλικό]

T_ANK_A_Kint_A_019a.jpg
Τίτλος
«ΑΓΑΘΗ ΤΥΧΗ …» επιγραφή εντοιχισμένη στο βυζαντινό Κάστρο της Άγκυρας
Περιγραφή
Το Κάστρο (η μεσαιωνική πάνω πόλη της Άγκυρας), εντός των τειχών, φωτ 19α.
Χρόνος λήψης
31/5/1994
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
©:
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άγκυρα, πρωτεύουσα.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Εικοστός αιώνας.
Μεσαιωνική εποχή.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πύργος, πύργοι.