Βάρνα, Αρχαιολογικό Μουσείο: Πρωτοβυζαντινό κιονόκρανο
[Φωτογραφικό υλικό]

BE_VV_MUSbye_002a.jpg
Τίτλος
Βάρνα, Αρχαιολογικό Μουσείο: Πρωτοβυζαντινό κιονόκρανο
Περιγραφή
Αρχαιολογικό Μουσείο Βάρνας: Βυζαντινή Συλλογή (Ύστερη Αρχαιότητα - Πρωτοβυζαντινή περίοδος) φωτ 02α.
Χρόνος λήψης
19/6/1993
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βάρνα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Ύστερη Αρχαιότητα.