Κάτοψη της μεσαιωνικής Βάρνας, 12ος – 14ος αι.
[Χάρτες]

BE_VV_MUSbyz_041_MAP.jpg
Τίτλος χάρτη
Κάτοψη της μεσαιωνικής Βάρνας, 12ος – 14ος αι.
Είδος
Είδος
Ιστορικός.
Είδος
Πόλεως.
Είδος
Σκαρίφημα.
Περιγραφή
Το Κάστρο της Βάρνας και οι τρεις εκκλησίες εκτός των τειχών: 3. Ο Άγιος Αθανάσιος στις Θέρμες (ρωμαϊκά Λουτρά), 4. Ο Άγιος Γεώργιος στις Θέρμες, 5. Ο Άγιος Θεόδωρος.
Γλώσσες
Βουλγαρικά [με ελληνικές προσθήκες από το ΑΠΑΝ]
Λέξεις - Κλειδιά
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, άγιος.
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Βάρνα.
Γεώργιος, άγιος.
Θεόδωρος ο Στρατηλάτης, άγιος.
Κάστρο.
Λουτρά / Θέρμες.
Μεσαιωνική εποχή.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Χάρτης.