Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος της Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού μετά την αναστήλωση (Μάιος 2015)
[Φωτογραφικό υλικό]

T_EURE_UZ_U_EK01_033a.JPG
Τίτλος
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος της Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού μετά την αναστήλωση (Μάιος 2015)
Περιγραφή
Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Μακράς Γέφυρας / Ουζούνκιοπρού φωτ 33α. Η ανατολική και νότια πλευρά του μνημείου. Λήψη από τον δρόμο (με τον σκουπιδοτενεκέ σε πρώτο πλάνο).
Χρόνος λήψης
26/5/2015
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Ιωάννης Πρόδρομος, Βαπτιστής, άγιος.
Μακρά Γέφυρα / Uzun Köprü.
Ορθόδοξες εκκλησίες.