Το προστώο (εξωνάρθηκας) της ανακαινισμένης Παναγίας (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TC_NISIA_TE_01b_013.JPG
Τίτλος
Το προστώο (εξωνάρθηκας) της ανακαινισμένης Παναγίας (το 2008)
Περιγραφή
Παναγία Τενέδου (Κοίμηση της Θεοτόκου), ναός, φωτ 13. Γενική άποψη. Λήψη από τη νότια πλευρά.
Χρόνος λήψης
5/8/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τένεδος / Bozcaada.