Ο ναός της Παναγίας της Τενέδου (λήψη από τον γυναικωνίτη το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TC_NISIA_TE_01b_053.JPG
Τίτλος
Ο ναός της Παναγίας της Τενέδου (λήψη από τον γυναικωνίτη το 2008)
Περιγραφή
Παναγία Τενέδου (Κοίμηση της Θεοτόκου), ναός, φωτ 53.
Χρόνος λήψης
5/8/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Θεοτόκος.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Τένεδος / Bozcaada.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.