Σχεδιάγραμμα του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου Χαλκηδόνας, καμωμένο το 1951
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM021_051.jpg
Τίτλος
Σχεδιάγραμμα του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου Χαλκηδόνας, καμωμένο το 1951
Περιγραφή
Σχεδιάγραμμα του Ρωμαίικου κοιμητηρίου της Κοινότητας Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ, φωτ. 51. Το λεπτομερές σχεδιάγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στον κοιμητηριακό ναό. Ο Θρ. Γκίτζος, που το φιλοτέχνησε, έγραψε κάτω δεξιά με μεγάλα γράμματα «Θρασύβουλος Γκίτζος του Θεοδοσίου εποίει εν σωτηρίω έτει αλνα [1951]».
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Νεκροταφείο.
Σχέδια, όψεις.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.