Η άμαξα του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου Χαλκηδόνας (το 2009)!
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM021_019.jpg
Τίτλος
Η άμαξα του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου Χαλκηδόνας (το 2009)!
Περιγραφή
Κοιμητήριο της Ρωμαίικης Κοινότητας Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ, φωτ. 19. Η παλαιά άμαξα χωρίς το άλογο, αλλά με αριθμό κυκλοφορίας (34ΕΖ.634) και απόλυτα έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί –έστω κι αν αποτελεί πλέον μουσειακό αντικείμενο του κοιμητηρίου, φυλαγμένο σε μικρό κτίσμα-γκαράζ.
Χρόνος λήψης
17/4/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Άμαξα.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.