Ο τάφος του Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνος (Χατζή) στο Ρωμαίικο Κοιμητ. Χαλκηδόνας: «Εν ειρήνη»
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM021_080.JPG
Τίτλος
Ο τάφος του Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνος (Χατζή) στο Ρωμαίικο Κοιμητ. Χαλκηδόνας: «Εν ειρήνη»
Περιγραφή
Κοιμητήριο της Ρωμαίικης Κοινότητας Χαλκηδόνος / Καντίκιοϊ, φωτ. 80. Ο τάφος βρίσκεται στα Ν-ΝΔ του κοιμητηριακού ναού.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Μελίτων (Χατζής), Μητροπολίτης Χαλκηδόνος.
Μητρόπολη Χαλκηδόνος, Οικ. Πατριαρχείο.
Νεκροταφείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Τάφος.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.