Τσοκώνας, Μητρόπολις Δέρκων (2015)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τσοκώνας, Μητρόπολις Δέρκων (2015)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Άρης Τσοκώνας, Μητρόπολις Δέρκων. Διάλεξις του καθηγητού Άρη Τσοκώνα πραγματοποιηθείσα τη 2α Δεκεμβρίου 2012, Απόστολος Δανιηλίδης, Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων (επιμ.) (Ιερά Μητρόπολις Δέρκων, Εκδόσεις Ιστός, Κωνσταντινούπολη 2015)

ISBN / ISSN
ISBN 978-605-4640-37-9
Στοιχεία
Περιεχόμενα: Αντί προλόγου σσ. 7-8. Προσφώνησις του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δέρκων κ. Αποστόλου σσ. 9-19. Η Μητρόπολη Δέρκων σσ. 21-174. Ομιλία του Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου σσ. 175-181. Βιβλιογραφία σσ. 183-191. Φωτογραφίαι σσ. 195-203. Σύνολο σελ. 206.
Λέξεις - κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Άνω Βόσπορος.
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Δέρκος / Terkos.
Εικοστός αιώνας.
Θεραπειά / Tarabya.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ / Bakırköy.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Οθωμανική εποχή.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Ρήγιον λίμνη / Μικρός Τσεκμετζές / Küçük Çekmece.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Σαμουήλ Α΄ (Χαντζερής), Οικ. Πατριάρχης.