Ρωμαίικο Κοιμητήριο Σκούταρι / Üsküdar: Μαρμάρινη παραστάδα της κεντρικής εισόδου
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC9_CEM_SK_022_002.JPG
Τίτλος
Ρωμαίικο Κοιμητήριο Σκούταρι / Üsküdar: Μαρμάρινη παραστάδα της κεντρικής εισόδου
Περιγραφή
Ρωμαίικο Κοιμητήριο στο Σκούταρι / Üsküdar φωτ 02.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Νεκροταφείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.