Εσωτερικό του αρμενικού Σουρπ Γκαραμπέντ στο Σκούταρι: Τα παράθυρα της νότιας πλευράς
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_AB001b_001.JPG
Τίτλος
Εσωτερικό του αρμενικού Σουρπ Γκαραμπέντ στο Σκούταρι: Τα παράθυρα της νότιας πλευράς
Περιγραφή
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενική εκκλησία στο Murat Reis Mahallesi (Yenimahalle) του Σκούταρι / Üsküdar, φωτ 01.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.