Νεοκλασικά στοιχεία στον Σουρπ Γκαραμπέντ
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_AB001b_005.JPG
Τίτλος
Νεοκλασικά στοιχεία στον Σουρπ Γκαραμπέντ
Περιγραφή
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενική εκκλησία στο Yenimahalle του Σκούταρι / Üsküdar, φωτ 05.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.