«Ιερόν Αγίασμα Ιωάννου του Προδρόμου» στον νάρθηκα του Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου στα Καλαμίσια
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH003b_004.jpg
Τίτλος
«Ιερόν Αγίασμα Ιωάννου του Προδρόμου» στον νάρθηκα του Αγ. Ιωάννη Χρυσοστόμου στα Καλαμίσια
Περιγραφή
Άγ. Ιωάννης Καλαμισίων / Kalamış, φωτ 04. Το μαρμάρινο αγιασματάρι βρίσκεται στη ΒΑ γωνία του νάρθηκα. Είναι «Αφιέρωμα Ε. Ελευθεριάδου», όπως αναφέρει επιγραφή στη βάση του αριστερού κιονίσκου και αφιερώθηκε στις 11 Απριλίου του 1937 (επιγραφή στο βάθος). Τα λουλούδια είναι λόγω της Μεγάλης Παρασκευής. Όλος ο ναός ήταν γεμάτος με λουλούδια.
Χρόνος λήψης
17/4/2009
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΓΚ / GK
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Ιωάννης Πρόδρομος, Βαπτιστής, άγιος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ορθόδοξες εκκλησίες.