Σουρπ Γκαραμπέντ: Το πανύψηλο καμπαναριό του 1888 στη νότια πλευρά του ναού (λήψη από τον αυλόγυρο)
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_AB001a_008.JPG
Τίτλος
Σουρπ Γκαραμπέντ: Το πανύψηλο καμπαναριό του 1888 στη νότια πλευρά του ναού (λήψη από τον αυλόγυρο)
Περιγραφή
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Murat Reis Mahallesi (Yenimahalle) του Σκούταρι / Üsküdar, φωτ 08.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Καμπαναριό.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.