Σουρπ Γκαραμπέντ: Αρμενική επιγραφή του 1888 στο υπέρθυρο της εισόδου του ναού
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_AB001a_017.JPG
Τίτλος
Σουρπ Γκαραμπέντ: Αρμενική επιγραφή του 1888 στο υπέρθυρο της εισόδου του ναού
Περιγραφή
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Murat Reis Mahallesi (Yenimahalle) του Σκούταρι / Üsküdar, φωτ 17. Η επιγραφή αναφέρεται στην τέταρτη ανοικοδόμηση του ναού (1887-1888), στον σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίντ Β΄ / Αβδούλ Χαμίτ Β΄, που έδωσε την άδεια, στους δωρητές Ματθαίο και Απίκ Ουτζιγιάν και στα θυρανοίξια που έγιναν στις 2 Αυγούστου του 1888.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αμπντούλ Χαμίντ Β΄ / Αβδούλ Χαμίτ Β΄.
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.