Πιθάρια στον νότιο αυλόγυρο του Σουρπ Γκαραμπέντ
[Φωτογραφικό υλικό]

TICARM_AB001a_023.JPG
Τίτλος
Πιθάρια στον νότιο αυλόγυρο του Σουρπ Γκαραμπέντ
Περιγραφή
Σουρπ Γκαραμπέντ, αρμενικό εκκλησ. συγκρότημα στο Murat Reis Mahallesi (Yenimahalle) του Σκούταρι / Üsküdar, φωτ 23.
Χρόνος λήψης
2/9/2017
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγγείο / Δοχείο.
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.