Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα Καλαμίσια / Kalamış (το 2001)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC5_MCH003a_001.jpg
Τίτλος
Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα Καλαμίσια / Kalamış (το 2001)
Περιγραφή
Άγ. Ιωάννης Καλαμισίων / Kalamış, φωτ 01. Ένα μικρό εκκλ. συγκρότημα «κρυμμένο» πίσω από τις φυλλωσιές. Αν δεν γνωρίζεις την ύπαρξή του, δύσκολα το διακρίνεις. Κι όμως, ο Αϊ-Γιάννης είναι η ακρινή εκκλησία της περιφέρειας που καθόρισε το τουρκικό κράτος ως ζώνη μέσα στην οποία μπορεί να παραμείνει η Πολίτικη Ρωμιοσύνη, μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης το 1923 – μολονότι η Συνθήκη ανέφερε σαφώς ολόκληρο τον Νομό Κ/Πόλεως. Σε αυτή τη συνοριακή ενορία της ασιατικής Πόλης έζησε μία πολυπληθής ρωμαίικη κοινότητα μέχρι την πρώτη μεγάλη φυγή, τη δεύτερη και την τρίτη … Ελάχιστοι σήμερα οι ενορίτες, αλλά ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος διατηρείται σε άψογη κατάσταση.
Χρόνος λήψης
9/2001
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ορθόδοξες εκκλησίες.