Νοέμβριος του 2008: Κυριακάτικο πρωινό μπροστά στην Ευαγγελίστρια Ταταούλων
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-D004-004.jpg
Τίτλος
Νοέμβριος του 2008: Κυριακάτικο πρωινό μπροστά στην Ευαγγελίστρια Ταταούλων
Περιγραφή
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Ευαγγελίστρια, εκκλ. συγκρότημα στα Ταταύλα / Κουρτουλούς (Kurtuluş) φωτ 04. Θλίψη
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Ταταύλα / Κουρτουλούς.