Στην είσοδο του αυλόγυρου της Ευαγγελίστριας στα Ταταύλα (το 2008)
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-D004-007.jpg
Τίτλος
Στην είσοδο του αυλόγυρου της Ευαγγελίστριας στα Ταταύλα (το 2008)
Περιγραφή
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου / Ευαγγελίστρια, εκκλ. συγκρότημα στα Ταταύλα / Κουρτουλούς (Kurtuluş) φωτ 07.
Χρόνος λήψης
16/11/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
© ΑΠΑΝ
Ναι
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Ταταύλα / Κουρτουλούς.